Dozviete Sa Viac O Terapii

Problémy s deťmi a dospievajúcimi

Tri deti kráčajúce za slnečného dňa do školyDeti a dospievajúci alebo dospievajúci stavajú sociálne zručnosti a emočnej inteligencie ako rastú. Tieto veci často vedú k zdravému a šťastnému životu. Niektoré deti ale majú emócie alebo sa správajú spôsobom, ktorý narúša ich blaho.

Dozvedieť sa o problémoch duševného zdravia detí môže zvýšiť vaše vedomosti o tom, ako pomôcť. Určité zručnosti vás môžu naučiť efektívnejšie komunikovať s dieťaťom. Návšteva terapeuta vás môže naučiť týmto zručnostiam. A terapeut alebo poradca môžu byť prospešné aj pre deti alebo dospievajúcich. Terapia môže byť pre deti bezpečným priestorom na spracovanie myšlienok a emócií.

Fázy vývoja: Narodenie dospievajúcich

Deti prechádzajú zmenami vo svojich nálady a správanie ako rastú. Niektoré z týchto zmien sú predvídateľné. Môžu byť náročné, ale väčšina z nich je normálnou súčasťou vývoja dieťaťa. Ak sa správanie dieťaťa zhoduje s jeho vekom, nemusia mu „rastúce bolesti“ robiť starosti.Mnoho teórií sa venuje fázam vývoja dieťaťa. Poznanie týchto fáz môže rodičom a opatrovateľom pomôcť pochopiť správanie a potreby dieťaťa. Erik Erikson bol vplyvný vývinový psychológ . Jeho teória načrtáva etapy psychosociálneho vývoja od narodenia do dospelosti. Je to jedna z najpopulárnejších teórií založených na javisku. Erikson určil osem životných etáp. Päť z týchto etáp sa uskutočňuje v detstve a dospievaní:

 • Počiatky: Dôvera vs. nedôvera.V prvej fáze ľudského vývoja objavujú deti svet. Učia sa, či je ich prostredie bezpečné a predvídateľné. Dojčatá potrebujú od svojich rodičov pozornosť a pohodlie. Prvý pocit si rozvíjajú práve od rodičov dôvera alebo nedôvera.
 • Rané detstvo: Autonómia vs. hanba a pochybnosti.Deti si začínajú uplatňovať samostatnosť. Rozvíjajú preferencie a začínajú sa rozhodovať. Vzdor, vyčíňanie a tvrdohlavosť sú bežné. Deti začínajú rozvíjať záujmy. Získavajú tiež pocit autonómie, hanba a pochybnosti.
 • Predškolské roky: Iniciatíva vs. Vina.Deti spoznávajú sociálne roly a emócie. Stávajú sa aktívnymi a zvedavými. V tejto fáze je rozhodujúca imaginárna hra. Deti naďalej prejavujú svoju vôľu, keď rastú. Reakcie rodičov a opatrovateľov budú mať vplyv na správanie ich dieťaťa. Môžu ovplyvniť vôľu dieťaťa konať samostatne, ako aj jeho postoje k nesprávnemu správaniu.
 • Školský vek: priemysel (kompetencie) vs. menejcennosť.V tejto fáze sú vzťahy a školské práce čoraz dôležitejšie. Deti začínajú prejavovať širokú a komplexnú škálu emócií. Problémy v škole alebo s priateľmi môže viesť k podmienkam duševného zdravia ako napr depresia alebo úzkosť . Akademické a spoločenské úlohy sa stávajú čoraz náročnejšími. Podmienky ako napr hyperaktivita s deficitom pozornosti (ADHD) a opozičné správanie môže prekážať.
 • Dospievanie: Zmätok v identite vs.Dospievajúci alebo dospievajúci sa stávajú samostatnejšími. Môžu si vytvárať identitu skúšaním nového správania a rolí. V tomto štádiu sa zvyčajne vyskytuje puberta. Prináša veľa fyzických a emocionálnych zmien. Zmeny v týchto rokoch môžu narušiť vzťahy medzi rodičmi a dospievajúcimi. Nové správanie môže ísť ďalej posunutie hranice a spôsobovať problémy. Emočné vzrasty a pády môžu pretrvávať. To by mohlo viesť k úzkosti alebo depresii.

Rizikové faktory duševného zdravia detí a dospievajúcich

Každá fáza vývoja prináša pre deti špecifické výzvy. Majú tendenciu sa k nim dopracovávať ako k bežnej súčasti dospievania. Podmienky duševného zdravia môžu tieto výzvy sťažiť. Môžu sa objaviť v dôsledku udalostí v živote dieťaťa. Tieto mohli byť traumatické udalosti, ako napríklad šikanovanie. Môžu byť tiež rutinné, ako napríklad presťahovanie sa do nového domova.

Každé dieťa reaguje na zmeny života inak. Medzi udalosti, ktoré môžu mať vplyv na duševné zdravie dieťaťa alebo dospievajúceho, patria:

Vek a rod môže ovplyvniť dieťa alebo dospievajúceho odolnosť k životným zmenám. Napríklad mladšie deti sa často ľahšie vyrovnávajú s rozvodom ako staršie deti. Genetika tiež zohrávajú úlohu. Niektoré problémy s duševným zdravím, napr bipolárne , môžu bežať v rodinách.

Štatistika duševného zdravia detí a dospievajúcich

Takmer 4 milióny detí a dospievajúcich môžu mať problémy s duševným zdravím. Môžu to spôsobiť ťažkosti doma, v škole alebo u priateľov. Jedna štúdia odhaduje mieru niektorých stavov u detí a dospievajúcich:

 • ADHD: 6,8%
 • Podmienky správania: 3,5%
 • Úzkosť: 3%
 • Depresia: 2%
 • Autizmus: 1,1%
 • Tourettov syndróm: 0,2%

Tieto problémy tvoria iba časť skúseností týchto detí a dospievajúcich. Štatistiky nezahŕňajú všetky podmienky, s ktorými sa môžu stretnúť.

Štúdia z roku 2009 zistila, že starostlivosť dostala iba polovica detí a dospievajúcich s úzkosťou, poruchami stravovania, depresiou a ADHD. Štúdia tiež zistila, že menej Afroameričanov a Američanov Mexičanov pravdepodobne vyhľadá pomoc. To by mohlo znamenať, že v prístupe k liečbe pre menšinových dospievajúcich sú medzery.

Dospievajúci a vzťahy

Keď deti dospejú, vzťahy môžu spôsobiť spor. Platonicky a romantické vzťahy môže spôsobiť tento stres. Pre zdravý vývoj sú rozhodujúce vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Môžu však byť napäté zmenami, ktoré prichádzajú s dospievaním. Napríklad tínedžeri sa môžu obávať romantických vzťahov. Niektorí tínedžeri sa nadmerne stresujú obavami zo vzťahov. To môže viesť k problémom s duševným zdravím alebo k nižšej kvalite života.

Anketa uvádza, že 35% tínedžerov má nejaké skúsenosti s randením alebo vzťahmi. Z týchto 35% takmer tretina uvádza, že je sexuálne aktívna. Ďalšia štúdia uvádza, že tretina dospievajúcich vo vzťahoch zažije týranie svojho partnera. Intimita a zneužívanie zoznamiek môže zvýšiť riziko problémov s duševným zdravím, sebapoškodzovanie a samovražda .

Problémy s jedlom a stravovaním u detí a dospievajúcich

Môžu spôsobiť sociálne tlaky a stres neusporiadané stravovanie u dospievajúcich. Jedna štúdia naznačuje, že tieto ovplyvňujú takmer 10% mladých žien v Spojených štátoch. Anorexy a bulímia sú dve bežné formy tohto stavu. V minulosti sa verilo, že k narušenému stravovaniu došlo väčšinou u mladých žien. Teraz je však známe, že narušené stravovacie správanie a súvisiace obavy sa vyskytujú u ľudí všetkých pohlaví.

Porušené stravovanie môže poškodiť fyzické zdravie a sebavedomie . Môže to viesť k podvýžive, sebapoškodzovaniu, srdcovým chorobám, samovraždám alebo hladu. Buďte si vedomí stravovacích návykov svojho dospievajúceho. Majte na pamäti, ako hovoríte o jedle, výžive a priberaní alebo chudnutí v ich okolí. Podporujte zdravý a pozitívny vzťah mysle a tela. Ak vaše dospievajúce dieťa vykazuje vzorce narušeného stravovania, pristupujte k problému opatrne. Spolupracujte s nimi na hľadaní akejkoľvek potrebnej pomoci.

Zneužívanie návykových látok pre dospievajúcich

Zneužívanie látok môže začať ako reakcia na traumu alebo týranie v minulosti. Môže to tiež odrážať správanie rodiča alebo opatrovateľa. O dospievajúcich je známe, že experimentujú s užívaním návykových látok, aby posúvali hranice. To však môže viesť k nezdravým vzorcom so škodlivými celoživotnými dopadmi. Prieskum z roku 2015 uvádza, že 17% študentov stredných škôl vypilo alkohol (okrem niekoľkých dúškov) pred dosiahnutím veku 13 rokov. A zo študentov stredných škôl, ktorí fajčili cigarety, 45% uviedlo, že sa pokúsili skončiť . Medzitým 39% študentov stredných škôl uviedlo, že marihuanu užíva aspoň raz. Je dôležité uvedomiť si, či sa u dospievajúceho objavuje závislosť. Keď to urobíte, môžete pomôcť problém vyriešiť alebo vyhľadať liečbu. Čím skôr sa závislosť od návykových látok začne riešiť, tým účinnejšia môže byť liečba.

Referencie:

 1. Zlé zaobchádzanie s deťmi, 2012. (2013). Americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb. Zdroj: https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2012.pdf
 2. Povinní reportéri zneužívania a zanedbávania detí. (2015). Brána informácií o starostlivosti o deti, Washington. Zdroj: https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/manda
 3. Štatistiky zneužívania zoznamiek. (n.d.). Obnovené z http://www.loveisrespect.org/resources/dating-violence-statistics
 4. Merikangas, K. R., Nakamura, E. F. a Kessler, R. C. (2009). Epidemiológia duševných porúch u detí a dospievajúcich.Dialógy v klinickej neurovede, 11(1), 7-20. Získané z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19432384
 5. Lenhart, A., Anderson, M. a Smith, A. (2015, 1. októbra). Kapitola 1: Základy tínedžerských romantických vzťahov. Výskumné centrum Pew. Zdroj: http://www.pewinternet.org/2015/10/01/basics-of-teen-romantic-relationships
 6. Price, M., Hides, L., Cockshaw, W., Staneva, A. A., & Stoyanov, S. R. (2016, 6. mája). Mladá láska: Romantické starosti a súvisiace problémy duševného zdravia medzi hľadačmi adolescentov.Behaviorálne vedy, 6(2), 9. doi: 10,3390 / bs6020009
 7. Fakty o zneužívaní návykových látok v USA. (2017, 25. januára). Americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb. Zdroj: https://www.hhs.gov/ash/oah/facts-and-stats/national-and-state-data-sheets/adolescents-and-substance-abuse/united-states/index.html